Oppgradering

Oppgradering kan gjøres på to måter, enten med en tilsendt CD, eller ved nedlasting fra våre nettsider.

 

Hvis du har fått tilsendt CD, følg prosedyren i oppgraderingsbrevet.

Det anbefales følgende: Start ProMed og velge Hjelp, "Se etter ny versjon" og følg anvisningene.

 

Hvis du skal oppgradere ved nedlasting fra våre nettsider, adresse www.promed.no/Nedlasting eller www.promed.no/n, følg prosedyren under.

 

Det er tre metoder for å oppgradere, via tre forskjellige sett med lenker:

 

1. Oppgradering
For oppgradering av en eksisterende installasjon av ProMed uten å måtte kjøre hele installasjonsprogrammet. Prosedyren for å oppgradere med "Oppgradering" er identisk med prosedyren for "Installasjonsfiler", men oppgradering av ProMed vil være mye raskere. Det vil også være mye enklere for oppgradering av terminalservere o.l.
- Pakk ut til mappen som er foreslått ved utpakking.
- Logg inn som Systemadministrator i ProMed, og velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen.
- Start ProMed på serveren og oppgradering starter automatisk.
- Start ProMed på klientene og ny versjon av ProMed vil bli lagt inn automatisk, veldig rast, uten at installasjon er nødvendig.
Oppgraderingsfilene legger seg i mappe Oppgrad under ProMed datamappe.
 

For detaljert prosedyre, klikk på lenke under.

ProMed Privat / ProMed Manuellterapeut Privat
ProMed Praksis / ProMed Manuellterapeut Praksis, ProMed Kiropraktor, ProMed Kommunal
 


2. Installasjonsfiler
Kan også benyttes for oppgradering av en eksisterende installasjon av ProMed, men da med å kjøre hele installasjonsprogrammet. Benyttes f.eks. hvis man vil ha installasjonsfiler tilgjengelig på server for installasjon av nye PC'er, osv.
- Pakk ut til mappen som er foreslått ved utpakking.
- Logg inn som Systemadministrator i ProMed, og velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen.
- Start ProMed på serveren og installasjon starter automatisk.
- Start ProMed på klientene og installasjon av ny versjon av ProMed vil starte automatisk.
Installasjonsfilene legger seg i mappe Setup under ProMed datamappe.
 

For detaljert prosedyre, klikk på lenke under.

ProMed Privat / ProMed Manuellterapeut Privat
ProMed Praksis / ProMed Manuellterapeut Praksis
ProMed Kiropraktor
ProMed Kommunal
 


3. Direkteinstallasjon
For deg som er ny bruker uten ProMed fra før. Gjør en enkel installasjon av ProMed.
 

Prosedyrene under gjelder metode 1. og 2.

Klikk på det ProMed produktet du benytter i listene under:

 

Oppgradering
 

A. ProMed Privat / ProMed Manuellterapeut Privat
 

1. Åpne webleser for adresse www.promed.no/Nedlasting eller www.promed.no/n for å få vist bildet under (versjonsnummeret er nok et annet enn i bildet under)

 

 

2. Klikk "Oppgradering" til høyre for "ProMed Privat", som vist over.

Merk: Hvis ProMed kun er installert på en PC, du er alene som ProMed bruker og du ikke er i nettverk, kan du alternativt klikke "Direkteinstallasjon", følge punkt 3. under og installere ProMed Privat på vanlig måte. Da kan du ignorere alle punktene 4. og utover.

 

3. Velg <Kjør>, for å starte nedlasting. Når nedlasting er ferdig, velg <Kjør> en gang til (dette kan være forskjellig fra forskjellige nettlesere. For nyeste versjon av Microsoft Internet Explorer, må man f.eks. klikke <Handlinger> og <Kjør allikevel> (evt. også klikke "detaljer" for å få vist denne knappen)).

 

4. I neste bilde, som vist under, klikk først <Unzip> og deretter <Close>

 

 

5. Pass på at det ikke står i CD med ProMed oppgradering eller at det er en mappe som heter Oppgrad med ProMed oppgradering på noen disker eller minnepenner som er tilkoblet din PC.

 

6. Start ProMed.

Hvis du får opp bildet for å velge bruker, logg inn som Systemadministrator.

 

Velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen, som vist under

 

 

 

Hvis du får feilmeling, f.eks. "Det er ingen diskett i stasjonen...", klikk <Avbryt>

ProMed vil nå finne oppgraderingen du har lastet ned og pakket ut.

Bildet under vises.

 

 

7. Klikk <Ja>, og bildet under vises.

 

 

8. Forberedelsen til oppgraderingen er nå foretatt. Hvis du har en versjon fra før med andre tall enn den du har lastet ned, f.eks. i dette tilfellet versjon 7.4, skjer det mye når dataene oppgraderes. Hvis du er i et nettverk, er det best å starte ProMed først på den raskeste PC'en, og aller helst på serveren.

Hvis du har en versjon fra før med samme tall som den du har lastet ned, f.eks. i dette tilfellet versjon 7.5, kan du se bort fra beskjeden om å starte på den raskeste PC'en, for det er bare programmet som oppgraderes, og ikke dataene.

 

 

B. ProMed Praksis / ProMed Manuellterapeut Praksis, ProMed Kiropraktor, ProMed Kommunal
 

1. Åpne webleser for adresse www.promed.no/Nedlasting eller www.promed.no/n for å få vist bildet under (versjonsnummeret er nok et annet enn i bildet under)

 

 

2. Klikk "Oppgradering" til høyre for "ProMed Praksis", som vist over.(eller til høyre for ProMed Kiropraktor eller ProMed Kommunal)

 

3. Velg <Kjør>, for å starte nedlasting. Når nedlasting er ferdig, velg <Kjør> en gang til (dette kan være forskjellig fra forskjellige nettlesere. For nyeste versjon av Microsoft Internet Explorer, må man f.eks. klikke <Handlinger> og <Kjør allikevel> (evt. også klikke "detaljer" for å få vist denne knappen)).

I neste bilde, som vist under, klikk først <Unzip> og deretter <Close>

 

 

4. Pass på at det ikke står i CD med ProMed oppgradering eller at det er en mappe som heter Oppgrad med ProMed oppgradering på noen disker eller minnepenner som er tilkoblet din PC.

 

5. Start ProMed.

Hvis du får opp bildet for å velge bruker, logg inn som Systemadministrator.

 

Velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen, som vist under

 

 

 

Hvis du får feilmeling, f.eks. "Det er ingen diskett i stasjonen...", klikk <Avbryt>

ProMed vil nå finne oppgraderingen du har lastet ned og pakket ut.

Bildet under vises.

 

 

6. Klikk <Ja>, og bildet under vises.

 

 

7. Forberedelsen til oppgraderingen er nå foretatt. Hvis du har en versjon fra før med andre tall enn den du har lastet ned, f.eks. i dette tilfellet versjon 7.4, skjer det mye når dataene oppgraderes. Hvis du er i et nettverk, er det best å starte ProMed først på den raskeste PC'en, og aller helst på serveren.

Hvis du har en versjon fra før med samme tall som den du har lastet ned, f.eks. i dette tilfellet versjon 7.5, kan du se bort fra beskjeden om å starte på den raskeste PC'en, for det er bare programmet som oppgraderes, og ikke dataene.

 

 

Installasjonsfiler
 

ProMed Privat / ProMed Manuellterapeut Privat
ProMed Praksis / ProMed Manuellterapeut Praksis
ProMed Kiropraktor
ProMed Kommunal
 

A. ProMed Privat / ProMed Manuellterapeut Privat
 

1. Åpne webleser for adresse www.promed.no/Nedlasting eller www.promed.no/n for å få vist bildet under (versjonsnummeret er nok et annet enn i bildet under)

 

 

2. Klikk "Installasjonsfiler" til høyre for "ProMed Privat", som vist over.

Merk: Hvis ProMed kun er installert på en PC, du er alene som ProMed bruker og du ikke er i nettverk, kan du alternativt klikke "Direkte installasjon", følge punkt 3. under og installere ProMed Privat på vanlig måte. Da kan du ignorere alle punktene 4. og utover.

 

3. Velg <Kjør>, for å starte nedlasting. Når nedlasting er ferdig, velg <Kjør> en gang til (dette kan være forskjellig fra forskjellige nettlesere. For nyeste versjon av Microsoft Internet Explorer, må man f.eks. klikke <Handlinger> og <Kjør allikevel> (evt. også klikke "detaljer" for å få vist denne knappen)).

 

4. I neste bilde, som vist under, klikk først <Unzip> og deretter <Close>

 

 

5. Pass på at det ikke står i CD med ProMed oppgradering eller at det er en mappe som heter Setup med ProMed oppgradering på noen disker eller minnepenner som er tilkoblet din PC.

 

6. Start ProMed.

Hvis du får opp bildet for å velge bruker, logg inn som Systemadministrator.

 

Velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen, som vist under

 

 

 

Hvis du får feilmeling, f.eks. "Det er ingen diskett i stasjonen...", klikk <Avbryt>

ProMed vil nå finne oppgraderingen du har lastet ned og pakket ut.

Bildet under vises.

 

 

7. Klikk <Ja>, og bildet under vises.

 

 

8. Forberedelsen til oppgraderingen er nå foretatt. Hvis du har en versjon fra før med andre tall enn den du har lastet ned, f.eks. i dette tilfellet versjon 7.4, skjer det mye når dataene oppgraderes. Hvis du er i et nettverk, er det best å starte ProMed først på den raskeste PC'en, og aller helst på serveren.

Hvis du har en versjon fra før med samme tall som den du har lastet ned, f.eks. i dette tilfellet versjon 7.5, kan du se bort fra beskjeden om å starte på den raskeste PC'en, for det er bare programmet som oppgraderes, og ikke dataene.

 

 

B. ProMed Praksis / ProMed Manuellterapeut Praksis
 

1. Åpne webleser for adresse www.promed.no/Nedlasting eller www.promed.no/n for å få vist bildet under (versjonsnummeret er nok et annet enn i bildet under)

 

 

2. Klikk "Installasjonsfiler" til høyre for "ProMed Praksis", som vist over.

 

3. Velg <Kjør>, for å starte nedlasting. Når nedlasting er ferdig, velg <Kjør> en gang til (dette kan være forskjellig fra forskjellige nettlesere. For nyeste versjon av Microsoft Internet Explorer, må man f.eks. klikke <Handlinger> og <Kjør allikevel> (evt. også klikke "detaljer" for å få vist denne knappen)).

I neste bilde, som vist under, klikk først <Unzip> og deretter <Close>

 

 

4. Pass på at det ikke står i CD med ProMed oppgradering eller at det er en mappe som heter Setup med ProMed oppgradering på noen disker eller minnepenner som er tilkoblet din PC.

 

5. Start ProMed.

Hvis du får opp bildet for å velge bruker, logg inn som Systemadministrator.

 

Velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen, som vist under

 

 

 

Hvis du får feilmeling, f.eks. "Det er ingen diskett i stasjonen...", klikk <Avbryt>

ProMed vil nå finne oppgraderingen du har lastet ned og pakket ut.

Bildet under vises.

 

 

6. Klikk <Ja>, og bildet under vises.

 

 

7. Forberedelsen til oppgraderingen er nå foretatt. Hvis du har en versjon fra før med andre tall enn den du har lastet ned, f.eks. i dette tilfellet versjon 7.4, skjer det mye når dataene oppgraderes. Hvis du er i et nettverk, er det best å starte ProMed først på den raskeste PC'en, og aller helst på serveren.

Hvis du har en versjon fra før med samme tall som den du har lastet ned, f.eks. i dette tilfellet versjon 7.5, kan du se bort fra beskjeden om å starte på den raskeste PC'en, for det er bare programmet som oppgraderes, og ikke dataene.

 

 

C. ProMed Kiropraktor
 

1. Åpne webleser for adresse www.promed.no/Nedlasting eller www.promed.no/n for å få vist bildet under (versjonsnummeret er nok et annet enn i bildet under)

 

 

2. Klikk "Installasjonsfiler" til høyre for "ProMed Kiropraktor", som vist over.

 

3. Velg <Kjør>, for å starte nedlasting. Når nedlasting er ferdig, velg <Kjør> en gang til (dette kan være forskjellig fra forskjellige nettlesere. For nyeste versjon av Microsoft Internet Explorer, må man f.eks. klikke <Handlinger> og <Kjør allikevel> (evt. også klikke "detaljer" for å få vist denne knappen)).

I neste bilde, som vist under, klikk først <Unzip> og deretter <Close>

 

 

4. Pass på at det ikke står i CD med ProMed oppgradering eller at det er en mappe som heter Setup med ProMed oppgradering på noen disker eller minnepenner som er tilkoblet din PC.

 

5. Start ProMed.

Hvis du får opp bildet for å velge bruker, logg inn som Systemadministrator.

 

Velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen, som vist under

 

 

 

Hvis du får feilmeling, f.eks. "Det er ingen diskett i stasjonen...", klikk <Avbryt>

ProMed vil nå finne oppgraderingen du har lastet ned og pakket ut.

Bildet under vises.

 

 

6. Klikk <Ja>, og bildet under vises.

 

 

7. Forberedelsen til oppgraderingen er nå foretatt. Hvis du har en versjon fra før med andre tall enn den du har lastet ned, f.eks. i dette tilfellet versjon 7.4, skjer det mye når dataene oppgraderes. Hvis du er i et nettverk, er det best å starte ProMed først på den raskeste PC'en, og aller helst på serveren.

Hvis du har en versjon fra før med samme tall som den du har lastet ned, f.eks. i dette tilfellet versjon 7.5, kan du se bort fra beskjeden om å starte på den raskeste PC'en, for det er bare programmet som oppgraderes, og ikke dataene.

 

 

 

D. ProMed Kommunal
 

1. Åpne webleser for adresse www.promed.no/Nedlasting eller www.promed.no/n for å få vist bildet under (versjonsnummeret er nok et annet enn i bildet under)

 

 

2. Klikk "Installasjonsfiler" til høyre for "ProMed Kommunal", som vist over.

 

3. Velg <Kjør>, for å starte nedlasting. Når nedlasting er ferdig, velg <Kjør> en gang til (dette kan være forskjellig fra forskjellige nettlesere. For nyeste versjon av Microsoft Internet Explorer, må man f.eks. klikke <Handlinger> og <Kjør allikevel> (evt. også klikke "detaljer" for å få vist denne knappen)).

I neste bilde, som vist under, klikk først <Unzip> og deretter <Close>

 

 

4. Pass på at det ikke står i CD med ProMed oppgradering eller at det er en mappe som heter Setup med ProMed oppgradering på noen disker eller minnepenner som er tilkoblet din PC.

 

5. Start ProMed.

Hvis du får opp bildet for å velge bruker, logg inn som Systemadministrator.

 

Velg Verktøy, Vedlikehold, "Hent oppgradering" i menyen, som vist under

 

 

 

Hvis du får feilmeling, f.eks. "Det er ingen diskett i stasjonen...", klikk <Avbryt>

ProMed vil nå finne oppgraderingen du har lastet ned og pakket ut.

Bildet under vises.

 

 

6. Klikk <Ja>, og bildet under vises.

 

 

7. Forberedelsen til oppgraderingen er nå foretatt. Hvis du har en versjon fra før med andre tall enn den du har lastet ned, f.eks. i dette tilfellet versjon 7.4, skjer det mye når dataene oppgraderes. Hvis du er i et nettverk, er det best å starte ProMed først på den raskeste PC'en, og aller helst på serveren.

Hvis du har en versjon fra før med samme tall som den du har lastet ned, f.eks. i dette tilfellet versjon 7.5, kan du se bort fra beskjeden om å starte på den raskeste PC'en, for det er bare programmet som oppgraderes, og ikke dataene.

 

 

ProMed kundestøtte

Hopp til toppen